เป็นเรื่องที่พ่อแม่หลายครอบครัวกังวล เรื่องลูกน้อยไม่ยอมทานข้าว กินยาก อมข้าว หรือแม้กระทั่งป้อนข้าวกันรอบบ้านแล้ว แต่ข้าวก็ยังไม่หมดสักที ช่างเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเสียจริงๆ

ปัญหาลูกน้อยไม่ยอมทานข้าว

www.maerakluke.com

เรื่องของเด็กที่ทานข้าวยากมักจะเกิดกับเด็กที่มีอายุอยู่ที่ 1-6 ขวบ ปัญหานี้จะเกิดบ่อยที่สุด ทำให้ทั้งพ่อและแม่งัดกลเม็ดต่างๆออกมามากมายเพื่อทำให้เจ้าตัวเล็กนั้นทานข้าวได้ ทั้งอ้อนวอน ว่าจ้าง ลงโทษ แต่เจ้าตัวเล็กก็ไม่ยอมทานอาหารสักที หรือทานไปแล้ว อาจจะอาเจียนออกมา คายทิ้ง ซึ่งอาการเหล่านนี้ เด็กควรได้รับการรักษา เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต หากรับอาหารไปเลี้ยงร่างกายและสมองไม่เพียงพอ อาจจะทำให้เกิดอาการโตช้า และป่วยได้

การแก้ปัญหาการกินของเด็กนั้น ทำได้ดังต่อไปนี้

1. การฝึกตั้งแต่ยังเล็ก เรื่องนี้ต้องเริ่มมาจากพ่อและแม่คือ การฝึกเขาให้นั่งทานข้าวร่วมกับพ่อและแม่ไปพร้อมๆกัน กำหนดเวลาที่ชัดเจนโดยประมาณ 30 นาที หากทานหมดหรือไม่หมดก็ต้องเก็บ และระหว่านั้นจะต้องไม่เปิดทีวี เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเขา ตักอาหารให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะกับเด็ก หากไม่อิ่มก็ขอเพิ่มได้ ระหว่าที่ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกันนั้น พ่อแม่ควรมีบทสนทนาในเรื่องดีๆ และไม่ควรมีบทลงโทษหรือบังคับหากเด็กไม่ยอมรับประทานอาหาร หากเขาทานได้ให้ชื่นชมและเมื่อเขาทำได้ไม่ดีหรือดื้อก็ให้เพิกเฉยจะดีกว่า

2. สาเหตุที่เกิดจากตัวเด็ก เช่น เด็กที่อยู่ในช่วง1ขวบ เริ่มรับรู้และเริ่มต่อต้านเป็นแล้ว ดังนั้นเมื่อเขาไม่อยากทาน พ่อแม่ไม่ควรบังคับ เพราะถ้าถูกบังคับ มีการลงโทษ เขาจะจดจำและรู้สึกไม่ดี ทำให้ไม่อยากทานข้าวอีก หรือกรณีที่เด็กป่วย หรืออาจจะมีปัญหาทางอารมณ์ อันนี้พ่อแม่จะต้องสังเกตให้ดี

3. กรณีที่อาหารเป็นผัก พ่อแม่อาจจะมีการชักชวน และทำให้เขาสนใจอยากอาหารนี้ และก่อนทานอาหารนั้นไม่ควรให้เด็กทานอาหารระหว่างมื้อ เช่น นม ขนมขบเคี้ยว เพราะจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่อยากกินข้าว เพราะอิ่มแล้วนั่นเอง

4. ความกังวลของตัวพ่อแม่ที่มีมากเกินไปอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกน้อยทานอาหารได้ยาก เช่น กลัวลูกตัวเล็ก กลัวลูกอ้วนจนเกินไป กลัวลูกทานเองไม่ได้จึงต้องป้อน ทางที่ดี ต้องลดความกังวลเหล่านนี้ออกไปก่อน จะดีที่สุด

เรื่องของเด็กทานอาหารไม่ได้นั้นเกิดมาจากหลายปัจจัย ดังนั้นคนที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ดีที่สุดคือพ่อแม่ และก่อนที่จะแก้นั้นต้องรู้สาเหตุที่แน่ชัดก่อนว่า ที่เป็นย่างนี้เพราะอะไร จึงสามรถแก้ได้ถูกจุด และที่สำคัญเด็กช่วงอายุประมาณนี้จะเป็นวัยที่ละเอียดอ่อน ดังนั้นให้ใช้เหตุผลมากกว่าการลงโทษและใช้อารมณ์ จะทำให้เด็กเข้าใจและไม่เกิดการต่อต้าน