Tag Archives

Archive of posts published in the tag: ปัญหาลูกน้อยไม่ยอมทานข้าว

ปัญหาลูกน้อยไม่ยอมทานข้าว

เป็นเรื่องที่พ่อแม่หลายครอบครัวกังวล เรื่องลูกน้อยไม่ยอมทานข้าว กินยาก อมข้าว หรือแม้กระทั่งป้อนข้าวกันรอบบ้านแล้ว แต่ข้าวก็ยังไม่หมดสักที ช่างเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเสียจริงๆ เรื่องของเด็กที่ทานข้าวยากมักจะเกิดกับเด็กที่มีอายุอยู่ที่ 1-6 ขวบ ปัญหานี้จะเกิดบ่อยที่สุด ทำให้ทั้งพ่อและแม่งัดกลเม็ดต่างๆออกมามากมายเพื่อทำให้เจ้าตัวเล็กนั้นทานข้าวได้ ทั้งอ้อนวอน ว่าจ้าง ลงโทษ แต่เจ้าตัวเล็กก็ไม่ยอมทานอาหารสักที หรือทานไปแล้ว อาจจะอาเจียนออกมา คายทิ้ง ซึ่งอาการเหล่านนี้ เด็กควรได้รับการรักษา เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต หากรับอาหารไปเลี้ยงร่างกายและสมองไม่เพียงพอ อาจจะทำให้เกิดอาการโตช้า และป่วยได้ การแก้ปัญหาการกินของเด็กนั้น ทำได้ดังต่อไปนี้ 1. การฝึกตั้งแต่ยังเล็ก เรื่องนี้ต้องเริ่มมาจากพ่อและแม่คือ การฝึกเขาให้นั่งทานข้าวร่วมกับพ่อและแม่ไปพร้อมๆกัน กำหนดเวลาที่ชัดเจนโดยประมาณ 30 นาที หากทานหมดหรือไม่หมดก็ต้องเก็บ และระหว่านั้นจะต้องไม่เปิดทีวี เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเขา ตักอาหารให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะกับเด็ก หากไม่อิ่มก็ขอเพิ่มได้ ระหว่าที่ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกันนั้น พ่อแม่ควรมีบทสนทนาในเรื่องดีๆ และไม่ควรมีบทลงโทษหรือบังคับหากเด็กไม่ยอมรับประทานอาหาร หากเขาทานได้ให้ชื่นชมและเมื่อเขาทำได้ไม่ดีหรือดื้อก็ให้เพิกเฉยจะดีกว่า…