Tag Archives

Archive of posts published in the tag: โรคความดันโลหิตสูง

สมุนไพรลดความดันโลหิต ทางเลือกแก้ปัญหาสุขภาพโดยไม่พึ่งสารเคมี

สมุนไพรลดความดันโลหิต ทางเลือกแก้ปัญหาสุขภาพโดยไม่พึ่งสารเคมี

โรคความดันโลหิตสูง ปัจจุบันถือเป็นโรคที่มีอุบัติการณ์การเกิดขึ้นในคนทุกเพศทุกวัย และถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามต่อชีวิตของคนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้ที่เป็นโรคนี้จะไม่ปรากฏอาการ จึงมักทำให้ผู้ป่วยไม่เข้ารับการรักษา รวมทั้งควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จนเป็นสาเหตุนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤก อัมพาต รวมไปถึงการเสียชีวิตแบบเฉียบพลันได้ จึงควรมีการตรวจวัดระดับความดันโลหิตของตนเองอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุมน้ำหนักอย่าให้อ้วนจนเกินไป ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีเกลือในปริมาณน้อย รวมทั้งลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ด้วย