Tag Archives

Archive of posts published in the tag: 5 วิธีปฏิบัติเพื่อลดการเผชิญหน้ากับปัญหาภูมิแพ้

5 วิธีปฏิบัติเพื่อลดการเผชิญหน้ากับปัญหาภูมิแพ้

5 วิธีปฏิบัติเพื่อลดการเผชิญหน้ากับปัญหาภูมิแพ้

ภูมิแพ้ (Allergy) คือ โรคที่เกิดจากความไวผิดปกติของร่างกายต่อสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) เช่น ฝุ่น เกสรดอกไม้ อาหาร หรือยาบางชนิด ฯลฯ ซึ่งมีกลไกที่ก่อให้เกิดอาการแพ้โดยเกิดจากการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ที่ลอย มากับอากาศที่ผิวเยื่อบุในโพรงจมูก จนเกิดอาการบวม และมีสารคัดหลั่งปรากฏออกมาภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีpixa เพื่อต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุภายในโพรงจมูก ทำให้เกิดอาการคัดจมูก มีน้ำมูกไหล