Category Archives

Archive of posts published in the category: เซ็กซ์ ความรัก

ความรักความรู้สึกของทอมดี้

ความรักความรู้สึกของทอมดี้

หากพูดถึงทอมดี้แล้ว ละก็สมัยนี้เราจะได้เห็นคู่รักทอมดี้มากมายซึ่งหลายๆนั้นอาจจะรู้สึกว่า การที่เพศที่สาม นั้นรักกันมันอาจจะดูแปลกๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นมันเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่สังคมนั้นยอม รับไปมากๆแล้วในปัจจุบัน   ปัจจุบันนี้สังคมของเรานั้นสามารถยอมรับ   เกย์ ทอม กระเทย  ดี้ หรือเพศที่สามและเพศอื่นๆที่่จะตามมาได้ทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่า โลกเสรีกันไปแล้วก็ว่าได้ สำหรับทอมดี้นั้นเรียกว่าเป็นหนึ่งในคู่รักของ สาวที่มีอารมณ์ความรู้สึก หัวใจของความเป็นแมนและชอบผู้หญิงด้วยกันเอง  คอยดูแลเทคแคร์เอาอกเอาใจ ดูแลทุกอย่าง