Tag Archives

Archive of posts published in the tag: ปัญหาสายตา

การป้องกัน ปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ

การป้องกัน ปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ

ในผู้สูงอายุ มักจะมีปัญหาสายตากันเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น สายตาสั้น สายตายาว เนื้อเยื่อตาเสื่อม หรือจอประสาทตาเสื่อม ซึ่งจะทำให้มีปัญหากับการมองเห็นมากทีเดียว อีกทั้งยังรักษาให้หายได้ยากอีกด้วย ดังนั้น ทางที่ดีคุณควรป้องกันปัญหาทางสายตานี้ ตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสายตาเมื่อคุณอายุมากขึ้นนั่นเอง