Tag Archives

Archive of posts published in the tag: มีบุตรยาก… แก้ได้ไม่ยาก

มีบุตรยาก… แก้ได้ไม่ยาก

ภาวะมีบุตรยาก คือ การที่คู่สามีภรรยายุติการคุ้มกำเนิดและมีเพศสัมพันธ์กันเป็นประจำ (อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์) ภายในระยะเวลา 1 ปีกลับไม่มีสัญญาณบ่งบอกถึงการตั้งครรภ์ ทั้งนี้อาจมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ทำให้การปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ไม่ประสบความสำเร็จ อาทิ การมีเพศสัมพันธ์ช่วงก่อนประจำเดือนจะมาและหมดลงไม่นานนัก (หน้า 7 หลัง 7) การมีเพศสัมพันธ์ที่บ่อยเกินไป ก็ทำให้เซลล์สืบพันธุ์ของฝ่ายชายไม่เพียงพอและอ่อนแอเกินกว่าจะปฏิสนธิได้ หรือประจำเดือนของฝ่ายหญิงมาแบบปิดปกติ (เดือนเว้นเดือน หรือนานกว่านั้น) แสดงว่าระบบสืบพันธุ์ของคุณน่าจะมีปัญหา ควรเข้าพบแพทย์ดีกว่าปล่อยทิ้งไว้ การมีบุตรยากอาจเป็นปัญหาครอบครัวอันดับต้น ๆ สำหรับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได้